čtvrtek 23. prosince 2021

MATRIX RESURRECTIONS: Vítejte zpět, pane Andersone!

Předně musím zdůraznit radost, že jsem zase po nějaké době viděl film, který je nejen důmyslně, ale hlavně překvapivě vystavěný i natočený - a zároveň umí naštvat. Následující odstavce jsem napsal po první kinoprojekci a nejsou analýzou, nýbrž jen snahou uspořádat si myšlenky a postřehy, které mi jdou v souvislosti s tímto filmem hlavou. Pokouším se v nich vysvětlit jak onu důmyslnost a překvapivost, tak vysoký koeficient naštvatelnosti. Předesílám, že nevím, jak by mělo či nemělo pokračování MATRIXU vypadat a jestli vůbec mělo či nemělo pokračování MATRIXU vzniknout, ale jsem upřímně potěšen, že vzniklo a že vypadá právě takhle.

 
MATRIX RESURRECTIONS při konstruování svého fikčního světa pracuje s postupy, jež Lubomír Doležel rozpoznal jako transdukci jednoho fikčního světa do jiného, který se k tomu prvnímu neoddělitelně váže – ať už jde o překlad, nebo o různé formy postmoderních přepisů. Rozpoznává tři takové typy přepisů – transpozici, rozšíření a mutaci. Čtvrtý MATRIX přitom soustavně uplatňuje všechny tři: transponuje původní tvar fikčního světa i příběh do nových časoprostorových souvislostí, rozšiřuje ho skrze dopovídání událostí následujících po konci MATRIX REVOLUTIONS a zároveň pracuje s mutací, která se navíc proměňuje během filmu: je odlišná v první hodině, druhé hodině – i finále. Encyklopedická znalost původní trilogie i klasických vypravěčských konvencí je přitom dvousečná zbraň, s níž tvůrci pracují: čím je větší, tím více jsme schopni porozumět… a tím víc lze film nenávidět.

Čtvrtý MATRIX tak nemůže být odlišnější od filmu, který šel do kin jen o týden dřív a na nejobecnější úrovni je lze charakterizovat velmi podobně, ale zatímco jeden je nepokrytě oportunistický, druhý volí opačnou cestu. Ano, jak SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA, tak MATRIX RESURRECTIONS rozvíjí, přepracovává, variuje i komentuje existující fikční (makro)svět, aniž by jej jednoznačně popíral, převracel naruby a zároveň fetišizoval. SPIDER-MAN ale těší, zatímco MATRIX irituje – a to zejména tím, že odpírá mnohá potěšení hned dvěma skupinám diváků: těm, kteří milovali jen první film – i těm, kteří milovali i další dva. 


Předně okázale nepracuje s pseudomystickou či postmoderně filozofující rovinou (která mi vždycky přišla trochu směšná), a třebaže nabízí paralely se současnou realitou našeho bytí, jde především o onu narativní hru s modelováním i modulováním fikčního světa – a zároveň o milostný příběh, který stejně jako v prvním filmu je i není v popředí. Současně přitom čtvrtý MATRIX odepírá možnost napojit se na postavy. Explicitně totiž mění protagonisty i zprostředkovatele, a tak ještě více posiluje čistou hravost filmu jako díla spíše než filmu jako iluze. Vizuální jednolitost ustupuje vizuální mnoholitosti, což je nejvýraznější v posunu od dvojí monochromatičnosti zelené a modré v původní trilogii k nynější proměnlivé polychromatičnosti a světelné různorodosti prostředí s akcentem na škálu žluti v kombinaci s červenou a modrou, barvami pilulek. I lákavou binárnost voleb mezi jedním a druhým nahrazuje opakovaná změna perspektiv, kdy se binárnost té či oné volby ukazuje jako palčivě nedostačující. A nakonec, sevřený svět s jasně danými pravidly ustupuje otevřenosti, kdy postavy nevědí a odhadují, zatímco do jejich procesu vyprávění neustále vstupují nová pravidla, prostředí, aktéři a posuny.

Jinak řečeno, film kráčí proti pravidlům "dobrého vyprávění", kterážto tak silně řídila hrdinsky "monomytický" první film – a na obecnější úrovni i pečlivě vysoustružený dramatický oblouk celé trilogie, která komplexnější verzi téhož mýtu propojila se schématem revoluce (podobně jako HVĚZDNÉ VÁLKY). Kauzalita nejenže vše řídila, ale dokonce byla postavami otevřeně komentovaná jako centrální princip. V novém MATRIXU jsou však nositelem kontinuity osobní vazby na úkor kauzálních. Postavy totiž jednají na základě motivací určovaných sdílenými relačními vlastnostmi, zatímco kauzalita je tekutá, cíle se rozostřují a plány upravují. Každý jedná proto, že ať je to racionální, nebo ne, je to kvůli někomu jinému... jen Smith jedná čistě kvůli sobě. Ostatně i hlavní padouch nakonec selhává v neschopnosti předvídat komplexnější kroky právě proto, že jsou nakonec více či méně iracionální. Je příznačné, že už v prvním filmu byla klíčovým principem romantická láska – a hrdinu zachránil polibek, ovšem až tentokrát to film nedovoluje odstínit či vytěsnit ve prospěch potěšení z akčního science fiction spektáklu.


Je to velká narativní stavebnice, která má v něčem blízko k Nolanovým filmům a není překvapivé, že sám Nolan se  k Wachowským jako inspiračnímu zdroji i hlásí, zejména v případě POČÁTKU. Jestliže však Nolan je zpravidla čistý, precizně naplánovaný a agresivně fyzicky analogový, čtvrtý MATRIX je naopak nečistý, impulzivní a agresivně virtuálně digitální. Ona filmařská i cinefilní radost ze samotného procesu konstrukce a rekonstrukce světů a jejich příběhů, jež jsou především nástrojem tohoto procesu, je ale srovnatelná. Jen na ten nejnovější matrixovský se špatně ladí, protože je vlastně nevtahující – a poskytuje spíše výtvarná než významová či empatická potěšení. MATRIX RESURRECTIONS ovšem dosahuje pozoruhodného paradoxu, že extrémní fyzičnosti nabývá v okamžicích, v nichž odkazuje k virtuálním entitám. Závratně nepříjemný je pád programu… skrze několik pater a zejména pak geniálně ozvláštňující variace na zombie filmy, již nechci prozradit, ale jde o jednu nejbolestivějších i nejzábavnějších sekvencí poslední doby. 

Wachowská přitom zůstává věrna agresivně rychlému střihu svých filmů (prům. každé 2,3 sekundy, tj. 25 střihů na minutu), kdy navzdory členitosti produkčního designu mizanscény s výstředními kostýmy, účesy a detaily prostředí zůstává dominantním prvkem stylu montáž. „Wacho-montáž“ s řadou pohybů rámu i uvnitř rámu byla přitom vždycky lehce provokativní až iritující. Na jedné straně impozantně budovala časoprostory; na druhé straně volila dobově neobvyklé způsoby spojování záběrů; na třetí straně se hrdě obracela k modelům sbíhavosti či střídání linií akce v tradicích laciného seriálového braku; na čtvrté straně kladením obrazů do paralel tvořila poněkud banální metafory. Tento styl se v jistém smyslu okoukal podobně jako styl Johna Woo, z jehož srovnatelně věčné alternativnosti vůči normám sourozenecké duo částečně těžilo – a nejlépe podle mě dodnes funguje ve fenomenálním SPEEDU RACEROVI, který bude svou stylizací fascinovat i provokovat pořád stejně jako v době premiéry. Ovšem neustále se dále otevírající a převracející prostor akčních scén, cykličnost montážních sekvencí i "anti-bullet-time" v MATRIX RESURRECTIONS mají taky velký potenciál - a inscenační hravost zůstává.


Ozývají se hlasy, že je MATRIX RESURRECTIONS zbytečný film. Inu, nevím, od čeho se takové tvrzení odvozuje. Jestli je jedním z důležitých cílů umění ozvláštňovat naši zkušenost se světem i s uměním a je-li původní MATRIX důležitou součástí našeho světa i dějin filmu jako umělecké formy, pak podobně hravé rozvinutí, přepracování, variaci i komentář původního filmu, původní trilogie i samotného matrixovského kulturního odkazu považuji za vysoce ozvláštňující, protože nás nutí uvědomit si vlastní očekávání a pře/formulovat svoje postoje. I v tomto smyslu vidím paralelu s Nolanem, jehož TENET byl podobně rozporuplně přijatý. Některé filmy nás prostě nechtějí rozhodit a naštvat svým tématem, ale jak jsou a nejsou – a díky za ně.
 
DODATEK 27. PROSINCE 2021: K filmu jsem se ještě jednou vrátil v doplňujícím, interpretativněji založeném příspěvku "Podruhé k MATRIX RESURRECTIONS", ve kterém vysvětluji, jaký příběh podle mě čtvrtý MATRIX vlastně vypráví a proč je jiný, než se mi jeví, že v něm většina kritických diváků nachází.