čtvrtek 14. června 2007

Zemřel Rudolf Arnheim

9. června 2007 zemřel ve věku nedožitých 103 let vlivný filmový teoretik, psycholog a teoretik umění Rudolf Arnheim. Jeho nejslavnější filmologickou prací je kniha Film jako umění (Film als Kunst, 1932).

Z dalších Arnheimových publikací jen namátkou: Gestalt and art (1943), Art and Visual Perception (1954), Visual Thinking (1969), The Power of the Center: A Study of Composition in the Visual Arts (1982).