neděle 4. ledna 2009

Návrhy témat diplomových prací v oboru filmových studií

Dobře si uvědomujeme, jak obtížné je pro studenty filmových studií vybrat dostatečně podnětné i objevné téma pro diplomovou práci. Vždyť vědomí skutečnosti, že objevujete už objevené, je tak skličující. Rozhodli jsme se tedy budoucím diplomantům pomoci a nabízíme k dispozici soubor témat k různým okruhům, která ještě dosud určitě nikdo nezpracoval.

S přáním příjemné budoucí práce na vašem možná prvním skutečně odborném textu...

Radomír D. Kokeš a Jakub KlímaHISTORICKÝ VÝZKUM

- Český filmový plakát 60. a 70. let a jeho zásadní vliv na komerční úspěch propagovaných filmů

- Praktiky a strategie programování brněnských vícesálových kin v letech 1903-1939 s přihlédnutím k vlivu putovních kin

- Privatizace československých kin v letech 1945-1950

- Technologie sedmdesátimilimetrového filmu v kinech subsaharské Afriky v průběhu 40. let

TEORETICKÉ PRÁCE

- Pozitivní projevy Deleuzovy koncepce obrazu-pohybu a obrazu-času v kognitivistické teorii se zaměřením na práci Davida Bordwella a Kristin Thompsonové

- Spiritualita a parametrická narace v ruské montážní škole 20. let

ANALÝZY

- Analytická komparace filmové tvorby Ingmara Bergmana a Michaela Baye

- Herectví v trilogii Koyaanisqatsi, Powaqatsi a Naqoyqatsi Godfreye Reggia

- Komparace využití intelektuální montáže v díle Andreje Tarkovského a Bély Tarra

- Narativní funkce domácích zvířat ve vyprávění amerických filmů Alfreda Hitchcocka v letech 1940-1960

- Ticho v díle Davida Wartha Griffithe