pondělí 7. prosince 2020

Hollywoodská kabelovka...?

Proč považuji za špatné, pokud by se právě živě diskutovaný model souběžného uvádění hollywoodských studiových filmů na streamu i v kině stal nikoli dočasným krizovým řešením, nýbrž standardem? Ne, nemá to tolik společného s tím, že kino disponuje větším plátnem a lepším zvukem. A nespočívá to jen v tom, že kino představuje potenciálně sdílený kolektivní zážitek.

Předesílám, že se osobně nedomnívám, že se naplní současné scénáře a warnerovský model příštího roku se stane normou do budoucna. Proč by si mělo studio za standardních podmínek nechat ujít mnoho milionů dolarů z prvních víkendů pochybnou výměnou za předplatné, když může film za měsíc až dva exkluzivně uvést tamtéž? Píši-li ovšem, že se nedomnívám, jde pouze o vytváření hypotéz z dosavadního stavu věcí. 
 
Kterak už jsem totiž psal, předpovídat momentálně skutečné chování studií po krizi je jako snažit se v roce 1943 předpovídat Marshallův plán, jen varianta věštění z lógru; hodně štěstí. Co mě ovšem zaráží, jsou polemiky, zda vlastně nový model není ideální i pro samotné filmové umění (s vědomím toho, že pro některé může být obtížné byť jen akceptovat hollywoodský film jako uměleckou formu).
 
Jak naznačuji výše, nic ideálního na tomto modelu nevidím. Pokud by se totiž warnerovský scénář naplnit měl, z hollywoodského filmového byznysu se stane jen o něco dražší kabelovka. V dějinách televize přitom kabelovky dokázaly na poli celovečerních filmů přijít jen s nevelkým počtem mimořádných uměleckých děl. Napadají mě přinejmenším čtyři důvody, proč tomu tak mohlo být:
 
1. De facto nejde o konkurenční prostředí, televizní film představuje především součást vysílacího toku. (Oproti tomu televizní seriály reprezentují naopak extrémně konkurenční prostředí s neustálým rizikem zrušení, ztráty publika a nahrazení atraktivnější variantou, a i proto lze podle mě pozorovat mnohem komplexnější a dynamičtější trajektorii jejich estetických proměn v čase.)
 
2. Mají malý prostor pro dlouhodobý vývoj, od námětu k realizaci uplyne řádově kratší doba než v případě kinematografie (a to pozorujeme i u Netflixu). Filmy sebelepších tvůrců projdou tímto procesem hladce, rychle, s mnohem menším množstvím uměleckých problémů, které musí řešit – a tím pádem dělat promyšlenější rozhodnutí... a pozoruhodnější filmy.
 
3. Produkce může o dopadu a funkčnosti svých děl něco vyvozovat víceméně z jediného rysu, který mají kabelovky k dispozici, a sice ze sledovanosti. To je přitom mnohem méně výmluvný faktor než koupený lístek, protože jde o sledovanost toliko statistickou (v případě televizí) či toliko orientační (v případě VOD a jejich několika minut).
 
4. V případě filmu pro kina můžeme jeho vyprávěcí systém považovat za rozvrhovaný s ohledem na jeho celkovou konstrukci. Předpokládaný divák sedí v sále a pravděpodobně z něj neodejde. Naopak v případě televize se film rozvíjí dílem i v závislosti na rytmickém dávkování diváka podněty, které mu „zabrání“ přepnout či vypnout.
 
Jakkoli jde o velmi hrubě nahozené argumenty, všechny přinejmenším nahrávají hypotéze, že televizní film lze považovat za víceméně odlišnou uměleckou formu než film pro kina: produkčně, recepčně i esteticky. Je přitom naprosto v pořádku, vznikají-li paralelně filmy pro kina a pro televizi – a existuje řada vynikajících televizních filmů či televizních filmů uváděných v kinech.
 
Na rozdíl od jedinců, kteří mě (či obecněji internetové diskuse) bombardují hororovými historkami o rušících divácích, jež naštěstí příliš neodpovídají mé zkušenosti člověka, co za normálních podmínek sedává i v komerčním kině každý týden, si ovšem nemyslím, že je v pořádku - natož nevyhnutelné -, pokud by se filmy pro kina měly stát především filmy pro televizi.
 
A ne, Netflix, HBO MAX ani Disney+ nejsou principiálně nic jiného než televize.