čtvrtek 13. prosince 2007

Královna - film o světě plném různých významů pro stejné věci

Velká Británie se v průběhu dvacátého století dost změnila... V nejvyšší britské politice je už léta aktuální konflikt tradičního a moderního, vypovídající o zvláštním rozkolu Británie druhé poloviny dvacátého století. Ztratila sice mnohé ze své předválečné síly a už není jednou z největších světových mocností, ale i nadále si pečlivě udržuje znaky moci... a právě o světě znaků a jejich možných významech je i celý film Královna.

Už filmové postavy královny Alžběty i Tonyho Blaira nejsou skutečnou královnou nebo Tonym Blairem (resp. jejich ikony), ale především zástupnými symboly dvou přístupů k Británii/politickému vedení Británie. Ačkoli centrum filmu tvoří krizový týden po úmrtí princezny Diany, celé vyprávění rámují setkání královny a Blaira několik měsíců před a několik měsíců po této události. Chápat film jako pouhou rekonstrukci událostí nebo agitku na Blaira je velmi nepříjemně zjednodušující výklad.

Není tolik důležité, že vidíme královnu a Blaira v jejich ložnicích nebo kuchyních, v županu nebo fotbalovém dresu... jak se objevovalo v recenzích k premiéře snímku. Film nám nechce představovat královnu (jen) jako obyčejnou ženu, protože každému je snad jasné, že královna (potažmo premiér) je pouze symbol moci, ale jinak žije jako každý jiný člověk (tj. chodí spát a nějak tráví volný čas). Tyto scény nám jen usnadňují zbavit postavy jejich krust oficiálnosti, konstruované pouze na základě pronesených projevů nebo veřejných gest.

Samotná Diana je tu však opravdu jen symbol – vidíme ji pouze na fotografiích či archivních záběrech a několikrát doslova zazní, že lid miluje ženu, kterou de facto vůbec neznal. A právě o naprostém rozejití se v interpretaci znaků na různých rovinách Královna vypráví – Diana (a její smrt) jako symbol lidských hodnot (veřejnost), politicky důležitý akt (Blair a lidé kolem něj) a žena stojící de facto mimo královskou rodinu, která navíc všechny Alžbětiny hodnoty nějak narušovala (královská rodina).

Za každým projevem či gestem se skrývá dlouhá diskuze o vyjasňování si významů a jejich možného čtení. Každý projev prochází přepracováními právě ve významových detailech a dokonalou prezentaci absolutní znakovosti královského Majestátu pak tvoří samotné vystoupení královské rodiny u Dianiných kytic před palácem. Královna je geniální film o světě, kde je občas třeba uvěřit, že některé kroky nesou významy, které jdou zcela proti těm, které za nimi vidíte vy...


Psáno pro časopis Svět DVD 11/2007. Publikováno se svolením majitele práv.