středa 31. prosince 2014

Bilancování na sklonku roku 2014

Poslední den roku 2014 mě přiměl k bilancování, co všechno jsem během něj na poli uvažování, psaní a přednášení (nejen) o filmu stihl a nestihl.

Hypertextový soupis toho, co se překvapivě všechno stihlo, najdete dále. Pokud na těchto stránkách nejste poprvé, leccos z něj už možná budete znát, ale leccos taky ne – a třeba v zaujetí na příslušný odkaz kliknete, případně si ono kliknutí necháte na později. Na úplný závěr jsem připojil seznam absolventských prací, jež jsem měl letos tu čest vést. Čest, protože jedna každá z nich je vynikající, během jejich vedení jsem měl v plodných diskuzích řadu příležitostí se sám mnohému naučit a všechny dostaly bez jakýchkoli debat nejlepší známku. Studie Martina Kose o seriálu Podfukáři si navíc odnesla i katederní cenu za nejlepší bakalářskou práci, za což mu i touto cestou gratuluji. Ostatně inspirativnost všech absolventských prací můžete posoudit sami, jsou pod příslušnými odkazy veřejně přístupné.


Nestihl jsem toho žel spoustu a zůstávám (některé spíše sám sobě, jiné jejich zadavatelům) dlužen řadu recenzí a studií, na které se však těším a určitě na ně nakonec dojde. Nedostalo se ani na vydání mé učebnice Rozbor filmu, jež je nakonec mnohem víc než jen rozšířením manuálu k psaní bakalářských prací. Snažil jsem se napsat co nejpoctivější knihu o systémové filmové analýze, která bude přínosná pro publikum počínaje „neakademickými“ milovníky filmu, pokračuje studenty uměnovědných oborů či potenciálními filmaři a konče stávajícími, budoucími i bývalými studenty filmových věd. Nevím, nakolik se mi podařilo nebo nepodařilo uspět, ale rozhodně se to poněkud protáhlo... Ať tak či tak, tato publikace - psaná z lásky k rozebírání filmů, pojednávající o rozborech filmů a plná konkrétních rozborů filmů - by měla vyjít na jaře (aktualizace: vyšla a je k dostání zde).

Největším filmov(ědn)ým zážitkem roku 2014 pro mě byla návštěva Davida Bordwella a Kristin Thompsonové v Praze. Strávili jsme spoustu času analýzou němých filmů nad stříhacím stolem a v projekční místnosti NFA, mnohahodinovými cinefilními diskuzemi v pražských hostincích či nasloucháním dvěma vynikajícím přednáškám v aule FF UK („I Love a Mystery: How 1940s Hollywood Changed Movie Storytelling“; „Digital Film Projection: Four Tales of Technology and Taste“). Více se o pražském pobytu obou badatelů (z něhož odborné práci věnovali poslední dva dny) můžete dočíst na jejich blogu v příspěvcích „Prague summer“ a „What’s left to discover today? Plenty.“. Za sebe mohu říci, že David s Kristin naplnili moje představy o nich a jsou nejen skvělými lidmi, ale především nejzapálenějšími badateli, jaké jsem kdy potkal – doufám, že podobně jako oni budu i po čtyřicetiletém psaní o kinematografii pořád filmy i filmovědný výzkum tak milovat. Děkuji ještě jednou své skvělé kolegyni a kamarádce Lucii Česálkové, že pražskou návštěvu obou badatelů jménem NFA umožnila.

S Davidem Bordwellem a Kristin Thompsonovou, červen 2014
Konstantám i proměnám jejich myšlení a badatelské práce na pozadí proměn univerzitní filmové vědy jako takové se ostatně budu následujících pár let pedagogicky věnovat. Zaprvé neznám jiné filmové badatele, kteří by napříč kariérou soustavně rozvíjeli jeden vnitřně soudržný systém poznání. Zadruhé mi jejich texty od sedmdesátých let do současnosti připadnou neobyčejně inspirativní - vzdor všemu, v čem s nimi třeba nesouhlasím. A zatřetí, jejich systematická alternativnost vůči dominujícím trendům evropského i amerického myšlení umožňuje skrze ně napsat svého druhu dějiny filmových teorií od sedmdesátých do devadesátých let. Zatímco totiž Bordwell s Thompsonovou útočili na evropské velké teorie, současně se vlastním soustřeďováním na estetické dějiny kinematografie (nikoli však kompetetivně) odlišovali i od nastupujícího paradigmatu nové filmové historie, jež preferovala spíše průmyslové, sociální a technické dějiny. Druhý důvod je bezpochyby spíše subjektivně založený, první a třetí však umožňují skrze systematický kritický výzkum východisek, problémů a argumentů zodpovědět řadu výzkumných otázek spojených s dějinami a možnostmi myšlení o filmu jako univerzitní disciplíny. (Navazovat hodlám na výkladové tradice analytické filozofie, jak ostatně činím neustále, takže nečekejte žádnou exegezi.)

Stejně tak však nebudu na blogu opomíjet příspěvky o stylu a vyprávění v (nejen) českém němém filmu, o proměnách filmových postupů v tuzemské kinematografii třicátých až padesátých let, o smyčkových narativech (srov. Na hromnice o den více a Na hraně zítřka) a o lecčems dalším, o čem mi zrovna přijde podnětné uvažovat a psát. Jen současnou filmovou distribuci už asi nebudu mapovat stejně intenzivně jako dosud a víc se hodlám zaměřovat na rozbory starších zahraničních filmů. Snad zůstanete DOUGLASOVÝM POZNÁMKÁM i do budoucna věrni.

Analytické stati a kritiky: filmy v české distribuci
Analytické kritiky komiksů

- Drsná škola (Frank Miller, Geof Darrow)
- Před Strážci I: Minutemani, Hedvábný přízrak (Darwyn Cooke, Amanda Connerová)
- Ú.P.V.O.: Duše Benátek a další povídky (M. Mignola, G. Johns, J. Harris et al.)

Kritiky odborné literatury

- Americký rebel Clint Eastwood (Marc Elliot)
- Filmová naratologie (Peter Verstraten) Viz Iluminace 3/2014
- O zvuku v českém filmu (Miloslav Hůrka)
- Dějiny legendárních zemí a míst (Umberto Eco)

Stati, studie a tematické texty

- "Analýza filmu Do naha!, sportovní „dramedie“ o dělnickém striptýzu"
- "Byt v autorské perspektivě Billyho Wildera" (in Sliby chyby, program MDB)
- "Potměšilost, namyšlenost, rozpornost - a dvojí čtení? Poznámky k Susově rigorózní práci o filmu"
- "Poznámky k poetice filmu v českých zemích (1911‒1915): formální tendence, filmová produkce a zubní extrakce"
- "Poznámky ke kariéře Davida Bordwella: na periferii i v centru"
- "Pozvánka na přednášku Petra Mareše (BRNK)"
- "Předoscarová poznámka k filmům, jež vyprávějí fakta"
- "Rozprava namísto úvodu: drama, divadlo a film v perspektivě teorie vyprávění" (společně s Alešem Merenusem)
- "Zabíjení Jessie v nesouladných modech"
- "Zpráva o stavu brnkaření: tříleté působení Brněnského naratologického kroužku alias BRNKu" (společně s Alešem Merenusem)

Disertační práce

- Toulky napříč makrosvěty: poetika seriálové fikce (Cena děkana za nejlepší doktorskou práci, FF MU, první místo)

Krnovský festival 70mm filmů KRRR!, duben 2014
Semestrální cykly přednášek

- „Realita minulosti v současném filmu“: Univerzita třetího věku MU (kombinace přednášek a besed)
- „Teorie vyprávění ve filmu“: Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU
- „Úvod do studia filmu“ : Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU (přednáška o filmovém stylu je k dispozici zde)

Jednorázové přednášky

- „Bonnie, Clyde a paradox: revoluce i tradice“ (Moravská zemská knihovna, Brno, 3. listopadu)
- „David Fincher: přístupy k filmovému umění a literárním vzorům“ (Filmový festival FokusFest, Semily, 4. října)
- „Filmové světy historických fikcí: otázky vhodnosti pro výuku dějepisu“ (Seminář pro učitele dějepisu, NG, Lidická galerie, Galerie hlavního města Prahy, Praha, 3. října)
- „Komediální postupy v televizním seriálu“ (Univerzita třetího věku MU, Brno, duben)
- „Kriminální televizní seriál: tradice a současnost“ (Univerzita třetího věku MU, Brno, 6. března)
- „Narativní dynamika v seriálových fikčních světech (Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta UP, Olomouc, 1. prosince)
- „Otázky využití teorie fikčních světů v kinematografii“ (Katedra filmových studií, Filozofická fakulta UK, Praha, 6. května)
- „Poetika seriálové fikce aneb jak porozumět typům (televizní) seriality a zvláštnostem jejich fikčních světů“ (Studentský vědecký klub MUNI, Brno, 19. února): záznam zde
- „Teorie vyprávění ve filmu“ (Filozofická fakulta MU, v rámci mezioborového kurzu „Úvod do teorie vyprávění“, 5. listopadu): záznam zde
- „Vyprávění v kinematografii: klasický film a jeho normy (Akademie výtvarných umění, Intermedia III, Praha, 12. listopadu)

Studentský vědecký klub, únor 2014
Konferenční příspěvky

- „Narrative Structures and Creative Choices in Czech Silent Cinema: a Case for Comparative Analysis“ (mezinárodní filmologická konference NECS - European Network for Cinema and Media Studies, Milano): záznam zde 
- „Poetologické poznámky k zabíjení Jessie v (nejen) mediálně nesouladných modech“. (odborné kolokvium Český komiks (a vizuální kultura) 60. – 80. let 20. století, 26. dubna, Olomouc, Centrum pro studium komiksu): textová podoba zde
- „Poetika filmu v českých zemích (1911-1922): východiska a cíle poetiky filmu v českých zemích coby výsledku intenzivní seminární práce“ (Studentská konference FAV, Vyhlídka)

Obhájené bakalářské  práce pod mým vedením

- Kos, Martin: "Není to jen openězích": Podfukáři jako zástupce podvodnických narativů (Cena FAV za nejlepší bakalářskou práci)

Obhájené magisterské práce pod mým vedením EPILOG
...aneb jistoty jdoucí napříč roky

Samozřejmě, že i roku 2014 proběhl krnovský festival 70mm filmů KRRR! (stránky zde), na kterém nelze nikdy chybět a je mi radostí, že mohu již devět let přijíždět, osm let přispívat svými úvody a sedm let redakčně vypomáhat s programem. V roce 2015 nás čeká neuvěřitelný desátý ročník… Kdo by se toho byl nadál tehdy roku 2006, kdy nás v obrovském sále krnovského kina Mír sedělo sotva dvacet a festivalové projekce se střídaly s běžnými distribučními projekcemi (třeba po strop narvaných Rafťáků). Podobně se letos konal osmý ročník brněnského filmového festivalu Visions of Light (stránky zde), kde uvádím filmy od partyzánského prvního ročníku. S každým rokem je ten filmový víkend v kině Art příjemnější a filmový výběr neotřelejší, protože díky dramaturgii Petra Šoupala s Duncanem Hendym uvidíte zpravidla právě ty filmy, jež jste nikdy neviděli a leckdy o nich ani neslyšeli, ale jsou jednoduše skvělé či přinejmenším esteticky vzrušující a nějak posouvající zkušenost s filmovým uměním (např. letošní Kdo zabil medvídka, Brutální sobota nebo dvojice Herzogových dokumentů Temná záře nad horami a Balada o vojáčkovi). A největší radost mám z toho, že naše nezávislé vědecké sdružení Brněnský naratologický kroužek (BRNK, stránky zde) letos oslavilo už tři roky své existence, během nichž BRNK nabídl více než dvacet veřejných přednášek pronesených uznávanými odborníky i zapálenými mladými vědci, spolupodílel se na knize Heterologika, sestavil tematický blok v odborném časopise Theatralia a 8. ledna 2015 uspořádá vědecké kolokvium Fikce Jaroslava Haška. A za rok? Třeba druhý ročník FokusFestu (stránky zde), třeba už konečně festival archivního filmu Cinema Ritrovato v Bologni (stránky zde) a třeba... something completely different.

...z brněnského kina Scala v ústrety roku 2015