pondělí 17. listopadu 2014

Přednáška: úvod do možností rozboru filmového stylu

Nejnovějším mým "multimediálním" experimentem s popularizací určitého myšlení o filmu je následující přednáška o možnostech rozboru filmového stylu. Tato výlučně úvodová lekce jde od obecné charakteristiky možností takového rozboru až k detailnějšímu výkladu o funkcích jednotlivých složek: mizanscéna, práce kamery, střih a zvuk. Součástí úvodově pojatého výkladu jsou analýzy snímků Okno do dvora (Alfred Hitchcock, 1954), Mladí a nevinní (Alfred Hitchcock, 1937), Casablanca (Michael Curtiz, 1942), Mission: Impossible II (John Woo, 2000), Zbytečná krutost (Joel Coen, 1984) nebo Muži, kteří nenávidí ženy (David Fincher, 2011). V přednášce proslovené v úzkém kruhu studentů kombinovaného studia jsem současně zkoušel účinky jedné ze vstupních částí knihy o filmové analýze, již právě píši... jednotlivá rozebíraná okénka i videoukázky najdete v přehledné podobě níže, zařazené i do kapitol přednášky, v nichž se objevují.
DOPROVODNÉ MATERIÁLY K PŘEDNÁŠCE
VYTÍPANÁ OKÉNKA A VIDEOUKÁZKY


ÚVOD K ÚVODU

Výchozí dvojice okének z Jurského parku (1993)

MIZANSCÉNA A PRÁCE KAMERY 

Okno do dvora

STŘIH 

Casablanca

M:I-2

Okénka z analyzované scény Mission Impossible II


ZVUK 

Zbytečná krutost

Muži, kteří nenávidí ženy


Citovaná literatura:
Bordwell, David – Thompsonová, Kristin (2011): Umění filmu. Praha: AMU
Thompson, Anne (2000): Jednička s kulkou: rozhovor s Johnem Woo. Premiere, 1, č. 4, s. 59-60.
Truffaut, Francois – Hitchcock, Alfred (1987): Rozhovory. HITCHCOCK – TRUFFAUT. Praha: ČSFÚ.