neděle 7. června 2009

Udinská anabáze s Hollywoodem

Jaro roku 2007 jsem strávil na Erasmus pobytu v Itálii na Università di Udine, konkrétně pak v pohraničním městečku Gorizia. Jestli jsem dnes poměrně sociálně neaptabilní jedinec, který nevyhledává společnost cizích lidí a soustřeďuje svůj život do malého počtu konkrétních míst, kde se setkává s malým počtem konkrétních jedinců, během italského pobytu byl tento stav nesrovnatelně intenzivnější. Seznámil jsem se Gorizii dohromady jen s několika málo lidmi (z nichž část byli učitelé, na jejichž přednášky jsem chodil, a tak jsem neměl na vybranou) a většinu času jsem trávil v knihovně a na svém pokoji v konviktu Salesiánů (přednášek moc nebylo). A když se člověk tak trochu nudí a 90 % času jen čte, píše a kouká na filmy, dělá divné věci...

A já jsem každý týden na FilmPub dodával rozsáhlé články o hollywoodském filmu, které bych dnes psal mnohem delší dobu, a pořád vlastně nechápu, jak jsem je dokázal vyprodukovat v takové rychlosti a s tak omezenými prostředky (stahovat se nedalo; byl jsem odkázán na svou paměť, knihy, internet, analytické poznámky z minulosti v počítači a filmy, co jsem si vzal náhodou s sebou). Několik z těchto textů i po těch dvou letech - které se na nich samozřejmě podepsaly a v současné chvíli bych je napsal částečně nebo úplně jinak, jiné věci zase už neplatí - považuji za natolik podnětných, že jsem se rozhodl je tu postupně zveřejnit.

Část nápadů z UAHW jsem využil v jiných článcích (kromě řady recenzí zejména v rozsáhlém textu Kinematografie intelektuálních atrakcí / Jistá tendence blockbusterového filmu v Cinepuru č. 59), některé už dnes nejsou úplně přesné (např. teď už víme, jaké je Bourneovo ultimátum a jak vypadají čtvrté díly Indiana Jonese a Smrtonosné pasti... i Terminátora). Ale za vydání na blogu - který vznikl ve stejné době a také byl produktem mé udinské snahy maximalizovat svou produkci - stojí: